Fakturering och ekonomi

Fakturor till Mariehamns Seglarförening r.f. (MSF) skickas i första hand som e-faktura till:

e-fakturaadress: 003707493952614
e-faktura förmedlaradress: 003723327487

I annat fall kan faktura skickas per e-post: faktura@msf.ax
Fakturan kan endast sändas som bifogat dokument, t ex pdf-fil. Det går inte att skicka meddelanden till denna adress.

Om inget av ovanstående är möjligt kan pappersfaktura skickas till Mariehamns Seglarförening, PB 155, AX-22100 Mariehamn. Handläggningstiden för pappersfakturor varierar, och kan vara längre än ovanstående.

Märk faktura med beställare och/eller projekt/kostnadsställe.

För övriga ärenden som gäller föreningens ekonomi, kontakta föreningens kassör: ekonomi@msf.ax

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2