Välkommen på årsmöte!

Styrelsen för Mariehamns Seglarförening r.f. kallar till årsmöte som hålls den 18:e november i föreningens klubblokaler vid gästhamnen. Mötet inleds kl. 18.00. 
Stadgeenlig agenda. 

1. Föredragning av årsredogörelse och revisionsberättelsen.
2. Fastställande av bokslutet.
3. Beviljande av ansvarsfrihet åt styrelsen för föregående räkenskapsår.
4. Beslut angående storleken av den årliga medlemsavgiften.
5. Fastställande av antalet styrelsemedlemmar i den nya styrelsen.
6. Val av styrelse
7. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
8. Övriga ärenden

Valberedningens förslag till styrelsen för 2018 ser ut som följande:

Kommodor: Kenneth Andersson
I:a vice kommodor: Jan Manselin (seglingsnämnden)
II:a vice kommodor: Johan Sundblom (jollenämnden)
Kassör: Caj Westerberg
Sekreterare: Elin Nylund
samt ledamöterna Simon Karlsson (Gästhamnen), Sebastian Ölander (motorbåtsnämnden), Hemming Hanses (junior-representant) samt Owe Englund. 

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2