Styrelsen informerar - oktober

Den sittande styrelsen sammanträdde igår för (troligen) sista gången detta verksamhetsår. 
Under mötet fastslogs och undertecknades bokslutet för verksamhetsåret 2017 efter sedvanlig genomgång per kostnadsställe och jämförelse mot uppsatta mål i budgeten. 
Förslaget till medlemsavgifter inför årsmötet fastställdes. Årsmötet planerades och styrelsen beslöt att detta år skippa den efterföljande middagen då höstens evenemang har redan varit fler än vanligt med 100-årsfesten i åtanke.
Små diskussioner om gästhamnen, Club Marin och verksamheten i stora drag avlöpte löst under bokslutsgenomgången men inga beslut togs i anslutning till detta.

Vi tar tillfället i akt att tacka alla våra medlemmar för det gånga året och bjuder samtidigt in till årsmöte i föreningens klubblokaler i gästhamnen. 
Årsmötet hålls den 18:e november och inleds kl. 18.00 och på agendan finns stadgeenligt ärenden s.s. fastställande av bokslut, beviljande av ansvarsfrihet för styrelsen, val av revisorer och val av styrelsen för verksamhetsåret 2018. 

Förslaget till styrelse inför årsmötet ser ut som följande:

Kommodor: Kenneth Andersson
I:a vice kommodor: Jan Manselin (seglingsnämnden)
II:a vice kommodor: Johan Sundblom (jollenämnden)
Kassör: Caj Westerberg
Sekreterare: Elin Nylund
samt ledamöterna Simon Karlsson (Gästhamnen), Sebastian Ölander (motorbåtsnämnden), Hemming Hanses (junior-representant) samt ytterligare en ledamot från klubbnämnden (ej ännu klar). 

 

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2