Styrelsen informerar - Augusti

Igår hade styrelsen sitt första möte efter ett kort sommaruppehåll. 
På agendan fanns såväl sedvanliga frågor som återkommande ärenden och nya diskussioner. 
Under kvällens lopp fick vi en summering av gästhamnens säsong och diskuterade även åtgärder inför kommande säsong.
Det fanns även tid för intressanta diskussioner om föreningens säsong i form av seglingsligan, juniorverksamheten och föreningens övriga sektioners reflektioner från vad som har passerat och vad som återstår. 
Styrelsen kan konstatera att ekonomin i föreningen för tillfället är god och att en välbehövlig buffert finns då gästhamnen står inför stora kostnader med renoveringar och moderniseringar inom en inte allt för avlägsen framtid. 

Nämnderna uppmanas att påbörja höstsysslorna inför årsberättelsen och årsmötet som inte ligger allt för långt bort. 
Styrelsen har sett över sin egen sammansättningar och diskuterat kring densamma för att kunna avge ett förslag inför årsmötet. 

Vi uppmanar nu våra nämnder att se över sina förslag på sammansättning inför årsmötet och begär att förslagen skickas till Simon Karlsson (simon_karlsson@ymail.com) senast den 5 november. 
Även arbetet med årsberättelsen sätts igång och vi ber att samtliga nämnder (och holmar) inkommer med färdigt korrekturlästa texter och därtillhörande bilder till Kenneth Andersson (kenneth.andersson@aland.net) senast den 15 oktober. 
 

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2