Frågeformulär till MSFs medlemar

MSF´s Hamn- och bojgrupp vill gärna veta din åsikt i några frågor inför den underhållsplan gällande klubbens holmar Möholm och Seglarnästet som är under arbete för inkommande 10-års period. Vårt mål är att öka antalet medlemmar som besöker holmarna och att förbättra trivsel och aktivitet inom klubben. Dina svar är anonyma och informationen raderas efter utförd undersökning.

Svara genom att klicka på länken nedan senast 14/3.

Medlemsenkät

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2