Årsmöte 27/11 på Ålands Sjöfartsmuseum

Mariehamns seglarförening hade sitt årsmöte på Sjöfartsmuseet den 27/11. Vi gick igenom årsberättelsen och bokslutet samt valde ny styrelse. Årsberättelsen kommer att publiceras på hemsidan, men den som vill ha ett utskrivet exemplar ombedes kontakta msf.hamn@gmail.com så ordnar vi det.

MSFs styrelse 2021

Kommodor Kennet Andersson

Jan Manselin I vice Kommodor

Anna Holmström II Vice Kommodor

Ben Henrikssson Kassör

Ulrica Dahlberg Sekreterare

Simon Karlsson

Hemming Hanses

Sebastian Ölander

Gunilla Hansen

Göran Höstman som fyllt jämnt under året uppvaktades och avgående styrelseledamot Owe Englund avtackades.

Utöver det diskuterades offentligheten i styrelsens protokoll, GDPR lagstiftningens inverkan på våra möjligheter att publicera medlemsregistret, behovet att revidera stadgarna, eventuellt övertagande av en av Mariehamns hamns bryggor samt juniorernas tillgång till juniorhuset.

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2