Årsmöte 2021

Föreningens årsmöte hölls i klubbhuset den 19.11 2021 med 19 medlemmar närvarande.

Förutom dom stadgeenliga ärendena behandlades föreningens alkohol och drogpolicy, hemsidornas uppdateringar och en övergång till digitala medlemskort. Som en följd av diskussionerna beslutade årsmötet att förvaring och förtäring av alkohol är förbjuden i klubblokalen.

Medlemsavgiften beslöts vara oförändrad och styrelsen återvaldes i sin helhet.

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2