Seglarläger

Seglarläger ordnas på Seglarnästet utanför Kalmarnäs. På Seglarnästet finns en stuga där vi samlas och äter samt en bastu som används flitigt av barnen på kvällarna. Deltagarna bor i tält eller i stugan på ön. Rekommenderad ålder för deltagarna är 8-13 år. Föräldrar får gärna delta och det är viktigt att en ansvarig vuxen är tillgäng under lägret ifall barnen behöver stöd.

Vi ordnar på ett dygns miniläger på Seglarnästet den 17-18.7.2019 för våra yngre deltagare som vill prova på ett äventyr med en övernattning! Vi åker ut till Seglarnästet efter lunch och kommer tillbaka efter lunch dagen efter. 

Avgiften för minilägret är 50 euro och inkluderar måltider. Medföljande syskon får 20 % rabatt på kursavgifterna. Medlemsavgift tillkommer (17 euro för juniorer). Avgifterna faktureras i samband med lägret.

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2