ClubRun

Vi planerar en MSF ClubRun körning lördagen den 12:e Augusti. Tanken är att det skall vara en avslappnad trivsam ruttkörning under ordnade former. Evenemanget är öppet för alla båtar och vattenskotrar och man behöver inte vara medlem i föreningen för att delta, utan en båt och intresse för båtkörning med trevligt umgänge räcker.

 

Vi har två st rutter planerade och väljer vilken rutt vi tar beroende på väder och vind.  Körningen är ca 25 -40 Nm och utgår från MSF. Vi kommer att ha ett fikastopp på vägen och rutten går via klubbholmen Seglarnästet på väg tillbaka till MSF. Rutterna kommer att finnas publicerade på hemsidan och nedladdningsbar .gpx fil för att programmeras i GPS plotter på förhand.

 

Deltagaravgift 20 e / båt. Där ingår ruttkörning, båtplats i MSF gästhamn mellan 12-13:e Aug och tillträde till MSF lokaler med bastu och omklädningsrum. Det rekommenderas starkt att man registrerar sig på förhand via MSF hemsida så vi får en uppfattning om hur många båtar som kommer att delta. Slutlig anmälan, registrering och betalning av deltagaravgift sker på plats den 12:e aug.

 

Evenemanget sker i samarbete med Club Marin och på kvällen arrangeras middag och prisutdelning som deltagarna bekostar själva. På Club Marin utlovas underhållning och band på kvällen sedan.

 

Preliminära tider:

 • 13.00 Samling, registrering och förarmöte MSF
 • 14.00 Avfärd från MSF
 • 16.30 Återsamling MSF, möjlighet till bastu.
 • 19.00 Middag och prisutdelning på Club Marin

 

Regler och anvisningar:

 • Detta evenemang är inte någon tävling
 • Alla deltagande farkoster skall vara godkända för framförande på sjön och uppfylla Sjötrafiklagens regler och krav på säkerhetsutrustning.
 • Nolltolerans för alkohol gäller för samtliga förare under hela körningen.
 • Deltagande båtar skall ha giltig försäkring.
 • Samtliga deltagare skall bära räddningsväst och om dödmansgrepp finns skall det användas.
 • Anvisningar för signalering för nedsaktning och stopp skall följas.
 • Båtarna skall följa den rekommenderade rutten och iaktta sjövägsreglerna och gott sjömanskap. Framförande av båtarna sker på eget ansvar. Det rekommenderas att man bör kunna hålla en snittfart på minst 30 knop för deltagande i ruttkörningen.
 • Evenemanget är också öppet för övriga båtar och då kan man köra enligt egen rutt men man bör åtminstone köra via Seglarnästet omkring kl 15.30-16.00.

ANMÄL HÄR: https://forms.gle/hckvw1MQSWWSvopj9

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2