Besiktning

Båtbesiktning, aktuellt

Båtbesiktningen inleds torsdagen den 01 juni 2023. Besiktning utförs i MSF:s gästhamn, tisdagar och torsdagar under hela juni månad. Besiktningsmännen finns på plats från kl. 18:00 och fram till 20:00. Medlem som vill ha sin båt besiktad bör infinna sig senast 19:30 vid MSF klubbhuset på besiktningskvällen för att trygga tid för båtbesiktning.

 • Båtar inom närområden bör föras till besiktningsplatsen.
 • Besiktning på annan plats sker mot tilläggsavgift (se prislista nedan).
 • Besiktningen bör vara betald i betalautomat som finns vid MSF:s klubbhus i Östrahamnen. Kvittot skall vara tillgängligt vid båtbesiktningen!
 • Båtägaren ombeds att se till att alla besiktningshandlingar (medlemskort, föregående besiktningsprotokoll och båtcertifikat), nödutrustning, brandsläckare och annan utrustning som besiktningsklassen kräver finns tillgänglig i medlemmens båt.

Angående säkerhetsutrustningen!

 

 • Nödsignaler som bloss och raketer är fr.o.m. 2016 endast godkända enligt tillverkarens angivna giltighetstider.
 • Extra noggrann kontroll görs alltid av brandsläckare och annan nödutrustning. Kom ihåg att brandsläckaren skall vara klassad minst 8A 68B och årligt granskad för att godkännas. Brister leder till att besiktningen omedelbart avbryts!
 • Se pdf filen längst ner på sidan för ytterligare krav på säkerhetsutrustningen.

Temat för besiktningen år 2023 är bl.a. båtdokumenten med registerbevis och radiotillstånd samt licenser. En avgångschecklista är även bra att uppgöra och besiktningsmannen kommer att upplysa båtinnehavaren om dess nödvändighet. Nödutrustningen är viktig och kontrolleras noggrant varje år. Vid besiktningen konstateras även elsystemets dagsläge!

Besiktningsklasser

 

Klass 1: Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav.
Klass 2: Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheten av kusten.

Klass 3: Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och på insjöar.
Klass 4: Båtar som är konstruerade för skyddade vatten.

Avgifter

Betalning sker endast i automaten vid MSF:s klubbhus.

 • Klass 1: 40,-€
 • Klass 2 & 3: 25,-€
 • Klass 4: 20,-€
 • Tillägg för beställd besiktning: +5,-€
 • Ersättning med bil: 0,50€ / km
 • OBS! Vid besiktning efter 30 juni debiteras dubbla avgifter!

Aktuella besiktningskvällar vid MSF 2023

Torsdag 01 juni
Tisdag 06 juni
Torsdag 08 juni
Tisdag 13 juni
Torsdag 15 juni
Tisdag 20 juni
Tisdag 27 juni
Torsdag 29 juni

Besiktningsmän 2023

Leif Forsman, 0400 529 625
Johan Hansen, 0457 3134 235
Kenth Mattsson, 38931, 0457 0540 620
Henrik Mattsson, 15764, 0457 5483 764

Johan Nordström, 0400 747 420
Sebbe Ölander, 0400 581 440
Tord Eriksson, 040 7475 960
Dante Sandberg 0405798234
Michael Sundblom, 0405 032 265, (enb. Föglö)

Frågor och svar

Kan alla fritidsbåtar besiktas?
Ja, dock krävs det att båtägaren är medlem i en förening som i sin tur är ansluten till förbundet Segling och Båtsport i Finland r.f. Om du inte tillhör en förening som är medlem i förbundet kan du ej låta besikta din båt.
Kan jag som medlem i annan förening låta min båt besiktas av MSFs besiktningsmän? Ja. Det bör dock observeras att det är båtägarens eget ansvar att meddela sin hemmaklubb om besiktningen så att båten noteras i hemmaföreningens båtregister. Båten kan endast finnas i en klubbs register och föra denna klubbs flagga.

Vem får föra klubbflagg?

Alla årligen besiktade båtar som införs i klubbens båtregister får bära klubbens flagga. Båtcertifikatet som utfärdas till besiktad båt är ett intyg över den rättigheten. En båt i utländsk ägo kan använda finländsk/åländsk klubbflagga endast ifall den utländska ägarandelen är mindre än 40%. I annat fall anges klubbtillhörigheten med klubbvimpel som hissas i styrbords salning, akterflaggan är i detta fall utländsk. Ifall båtägaren är EU-medborgare och bosatt i Finland och föreningsmedlem kan han hos Traficom ansöka om tillstånd att föra finländsk klubbflagg. Tillståndet är avgiftsbelagt och villkorat. Dessutom vill vi påminna om att flaggan skall vara hel och ren!

Var skall besiktningsdekalen placeras?
Besiktningsdekalen skall placeras synligt på babords sida.
 

När skall båten besiktas? 

Besiktning skall vara utförd före sista juni. För besiktning efter sista juni debiteras dubbla avgifter. Våra besiktningsmän är anträffbara vid MSF klubbhus alla tisdagar och torsdagar mellan kl. 18.00 och 20.00, Besikta gärna i början av säsongen då det är lugnare. Medlem som vill ha sin båt besiktad bör infinna sig senast 19:30 vid MSF klubbhuset på besiktningskvällen för att trygga tid för båtbesiktning!

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2