Besiktning

Aktuellt

Båtbesiktningen inleds torsdagen den 27 maj 2021. 
Besiktning utförs i MSFs gästhamn tisdagar och torsdagar under hela juni månad (undantaget torsdagen innan midsommarafton). Besiktningsmännen finns på plats kl. 18-20.

 • Båtar inom närområden bör föras till besiktningsplatsen.
 • Besiktning på annan plats sker mot tilläggsavgift(-er) (se prislista nedan). 
 • Vid besiktning bör man uppvisa medlemskort, föregående besiktningsprotokoll samt båtcertifikat.
 • Besiktningen bör vara betaldi betalautomaten som finns vid MSFs klubbhusi Östra hamnen. Kvittot skall vara tillgängligt vid båtbesiktningen!

 

Fortsatt försiktighet råder på grund av  risken för smittspridning i dessa coronatider. Därför utförs båtbesiktningen med följande åtgärder:

 • Betalning av besiktningsavgiften görs i automaten vid MSFs klubbhus
 • Båtägaren ombeds att se till att alla besiktningshandlingar ( medlemskort, föregående besiktningsprotokoll och båtcertifikat ),  nödutrustning, brandsläckare och kvitto på besiktningsavgiften finns framsatta i båten.
 • Båtägaren uppmanas att vänta utanför båten tills besiktningen är klar.
 • Vi kommer att använda engångshanskar, som byts vid varje besiktning.
 • Båtägaren och besiktningsmännen skall vara symtomfria.

 

 Angående säkerhetsutrustningen!

 • Nödsignaler som bloss och raketer är fr.o.m. 2016 endast godkända enligt tillverkarens angivna giltighetstider.
 • Kom ihåg att brandsläckaren skall vara klassad minst 8A 68B och granskad för att godkännas.
 • Extra noggrann kontroll görs alltid av brandsläckare och annan nödutrustning. Brister leder till att besiktningen omedelbart avbryts! 
 • Se pdf filen längst ner på sidan för krav på säkerhetsutrustningen.

 

Temat för besiktningen år 2021

Årets tema är båtens elsystemoch speciellt uppgörande av elkopplingsschema och dess uppdatering.

Vid besiktning konstateras dock endast elsystemets dagsläge!  

 

Besiktningsklasser

Klass 1: Båtar som lämpar sig för färder på öppet hav.

Klass 2: Båtar som lämpar sig för färder på havet i närheteten av kusten.

Klass 3: Båtar som lämpar sig för färder i skärgården och på insjöar.

Klass 4: Båtar som är konstruerade för skyddade vatten.

 

Avgifter

Betalning sker endast i automaten vid MSFs klubbhus.

 • Klass 1: 40€
 • Klass 2-3: 25€
 • Klass 4: 20€
 • Tillägg för beställd besiktning: +5€
 • Ersättning med bil: 0,50€ / km
 • OBS! Vid besiktning efter 30 juni debiteras dubbla avgifter!

 

Aktuella besiktningskvällar vid MSF 2021

Torsdag 27 maj
Tisdag 01 juni
Torsdag 03 juni
Tisdag 08 juni
Torsdag 10 juni
Tisdag 15 juni
Torsdag 17 juni
Tisdag 22 juni
Tisdag 29 juni

 

Besiktningsmän

Leif Forsman, 23342, 0400 529 625 

Johan Hansen, 0457 313 4235  

Kenth Mattsson, 38931, 0457 0540 620 

Henrik Mattsson, 15764, 0457 548 3764 

Johan Nordström, 0400 747 420

Roger Nylund, 33532, 0457 595 8532

Sebbe Ölander, 0400-581 440

Tord Eriksson, 0407475960

Roland Johansson, 35646, 0400 744 352 (enb. Lumparland & Lemland)

Michael Sundblom, 0405 032 265, (enb. Föglö)

 

Frågor och svar

Kan alla fritidsbåtar besiktas?
Ja. Dock så krävs det att båtägaren är medlem i en förening som i sin tur är ansluten till förbundet Segling och Båtsport i Finland r.f. . I besiktningsmannens handbok som är regelverket för båtbesiktning står bl.a. följande:
"De båtägare vilka inte är medlemmar i sådana föreningar som inte är medlemmar i förbundeta medlemsföreningar omfattas inte av detta besiktningssystem. Samma gäller medlemmar i sådana föreningar som inte är medlem i förbundet, samt yrkesmässigt uthyrda båtar."

Kan jag som medlem i annan förening låta min båt besiktas av MSFs besiktningsmän?
Ja. Det bör dock observeras att det är båtägarens eget ansvar att meddela sin hemmaklubb om besiktningen så att båten noteras i hemmaföreningens båtregister. Båten kan endast finnas i en klubbs register och föra denna klubbs flagga. 
Om du inte tillhör en förening som är medlem i förbundet kan du ej låta besikta din båt. 

Vem får föra klubbflagg?
En årligen besiktad båt införd i klubbens båtregister. Därtill skall det ombord finnas ett intyg över rättigheten.
Båtcertifikatet som utfärdas till besiktad båt är ett sådant intyg. En båt i utländsk ägo kan använda klubbflagga endast ifall den utländska ägarandelen är mindre än 40%. I annat fall anges klubbtillhörigheten med klubbvimpel som hissas i styrbords saling, akterflaggan är i detta fall utländsk. Ifall båtägarane är EU-medborgare och bosatt i Finland och föreningsmedlem kan han hos Trafi ansöka om tillstånd att föra klubbflagg. Tillståndet är avgiftsbelagt och villkorat.
Dessutom vill vi påminna om att flaggan skall vara hel och ren!

Var skall besiktningsdekalen placeras?
Besiktningsdekalen skall placeras synligt på babords sida. 

När skall båten besiktas?
Besiktning skall vara utförd före sista juni. För besiktning efter sista juni debiteras dubbla avgifter.
Våra besiktningsmän är anträffbara vid MSF klubbhus alla tisdagar och torsdagar mellan kl. 18.00 och 20.00, undantaget torsdag före midsommarafton. Besikta gärna i början av säsongen då det är lugnare.

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2