• Seglingsligan MSF (foto Pepe Korteniemi)

Gästhamnen

Välkommen till Ålands största gästhamn med cirka 300 båtplatser. Gästhamnen ligger bara två kvarter från hjärtat av Mariehamn och erbjuder service med hög standard för sina båtgäster.

Mariehamns Seglarförening

Vi har en mycket omfattande juniorverksamhet, titta på jollesidorna så får du information om vilka aktiviteter vi erbjuder. Är du intresserad av större båtar ger kölbåtssidorna dej aktuell information.

Aktuellt

Flagghissningen 2021 (19 april 2021)

Årets flagghissning är planerad till den 8 maj, men på grund av Covid-19 avvaktar vi med att planera ännu.

Styrelsen har möte den 4/5 och senast då kommer vi att fatta beslut om vi skall ha...

Årets talkor på Möholm (19 april 2021)

Årets vårtalka på Möholm är planerad till 5-6 juni och hösttalkan till 11-12 september.

Kom med och sköt om vår pärla, alla är välkomna.

Preliminärt jolleprogram (20 mars 2021)

Kalendern och våra jollesidor är uppdaterade med årets preliminära program. Det går bra att anmäla sig redan nu!

Förlängd tid att svara på enkäten (2 mars 2021)

Då det visat sig att medlemmar som av olika orsaker är befriade från medlemsavgift inte har fått vårens utskick förlänger vi tiden att svara på Ham- och bojgruppens frågeförmulär till 14 mars....

Frågeformulär till MSFs medlemar (10 februari 2021)

MSF´s Hamn- och bojgrupp vill gärna veta din åsikt i några frågor inför den underhållsplan gällande klubbens holmar Möholm och Seglarnästet som är under arbete för inkommande 10-års period. Vårt...

MSFs nya klubbmästare (10 februari 2021)

Eftersom klubbnämnden legat vilande beslöts det på Årsmötet att tillsätta Gunilla Hansen till en ny roll som Klubbmästare. Meningen är att alla föreningens medlemmar är välkomna att ta initiativ...

Årsmöte 27/11 på Ålands Sjöfartsmuseum (5 januari 2021)

Mariehamns seglarförening hade sitt årsmöte på Sjöfartsmuseet den 27/11. Vi gick igenom årsberättelsen och bokslutet samt valde ny styrelse. Årsberättelsen kommer att publiceras på hemsidan, men...

Mariehamns Seglarförening

Östra hamnen, Pb 155, AX-22100 Mariehamn

Kontakt

Hamnkontoret tel. +358 18 19979
Hamnchef tel. +358 40 8677 760
E-post: gasthamn@msf.ax
Facebook
FO-nr 0749395-2